اندوتوکسین و اگزوتوکسین

توسط
 در نوشته ها

توکسین ها

توکسین (به فارسی زهرابه) سمی می باشد که بو وسیله ی باکتری تولید شده یا در باکتری موجود است،
زهرابه ها به طور کلی دو نوع اند درون‌زهرابه (اندوتوکسین) و برون‌زهرابه (اگزوتوکسین)
در ادامه به بررسی ویژگیهای این دو نوع توکسین خواهیم پرداخت:

خصوصیات اگزوتوکسین

 1. به وسیله ی دسته هایی از باکتری های گرم مثبت و منفی ایجاد می شوند  و بسیار مسموم می باشند.
 2. زهرابه بعضی باکتری ها گرم منفی می باشد، برای مثال توکسین سیاه سرفه و ….
 3. زهرابه بعضی دیگر باکتریها گرم مثبت هستند، مثل کزاز، دیفتری و ….
 4. ماهیت شیمی اگزوتوکسین پلی پپتید می باشد.
 5. محل قرلر گیری ژن در برون زهرابه ها بر روی ژنوم ویروس ها و روی پلازمید بکتری ها می باشد.
 6. نمونه های برون زهرابه های ویروسی مانند توکسین وبا، دیفتری و بوتولینوم که توسط DNA رمزدهی شده اند
 7. پس از ورود برون زهرابه به بدن، آنتی بادیها و آنتی توکسین در بدن میزبان تولید می شوند، آنتی بادی ها در پیشگیری و درمان بیماریهایی مانند کزاز و بوتولیسم مورد کاربردند.
 8. ساختار مولکولی اگزوتوکسین ها از دو زیر واحد A و B تشکیل شده است، واحد A سمی می باشد و زیرواحد دیگر مخصوص متصل شدن به سلول های میزبان می باشد.
 9. عامل بروز دیفتری زیر واحد A می باشد و بیماری هایی مانند وبا و ای کولی نیز پروتئین G را ریبولیزه می کند که حالت بالینی آن بروز اسهال در فرد است.
 10. اگزو توکسین های ترشح شده از باکتریهای گرم مثبت و منفی عملکردهای گوناگونی دارند، به همین دلیل روند بیماریزایی آنها نیز متفاوت است.

بانی کیمیا با تجربه ای کافی در زمینه تجهیزات آزمایشگاهی و مواد شیمیایی،  مناسب ترین قیمت ها را برای مصرف کنندگان عزیز در نظر می گیرد

استعلام آنلاین قیمت محصولات

خصوصیات اندوتوکسین

 1. تنها توسط باکتری های گرم منفی تولید شده و سمی بودن آنها نیز کمتر از برون زهرابه هاست.
 2. درون زهرابه ها جزئی از ساختار دیواره سلول اند.
 3. آنزیم های مولد LPS روی کروموزوم های باکتری می باشند.
 4. قدرت اندوتوکسین ها کمتر از اگزوتوکسین هاست و کمتر سیستم ایمنی را تحریک می کند

تشخیص میزان اندوتوکسین به وسیله ی کیت های اندوتوکسین میسر است.

نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

7 + 14 =

تولید مواد شیمیایی آزمایشگاهیالکتروفورز