تجهیزات پایش و مطالعه باغبانی و کشاورزی

توسط
 در نوشته ها

آزمایشگاه کشاورزی و باغبانی

کلرفیل متر ، سطح سنج برگ و فتوسنتز متر، اگر مهندس کشاورزی نباشید احتمالاً واژه های فوق را هم نشنیده اید.

بانی کیمیا بزرگترین وارد کننده کیت های دارویی لونزا و محصولات آزمایشگاهی می باشد.
ما سعی کردیم در مبحث کشاورزی و باغبانی نیز با وارد کردن تجهیزات روز اروپا به کیفیت محصولات کشاورزی شما کمک کنیم.
این محصولات عبارتند از:

کلرفیل متر

كلرفيل متر ، دستگاهی می باشد که بر اساس مقدار نور گذری از برگ، در طول موجهايی كه گیرایی کلرفیل در آنها متفاوت است، بیان می کند.
بالاترین جذب كلروفيل طول موج های قرمز و آبي می باشد،
پایینترین جذب نیز در طول موج سبز می باشد،
هم چنین در طول موجهای کمتر از قرمز کلرفیل هیچ جذبی نخواهد داشت،
پس در واقع اساس کار کلرفیل متر ، بر مبنای میزان نور قرمز تابیده و نور گذرکرده می باشد.
چرا که نور قرمز هر قدر که کلرفیل بیشتر باشد، کمتر عبور خواهد کرد.

فتوسنتز متر

از دستگاه فتوسنتزمتر برای اندازه گیری میزان فتوسنتز در گیاهان سبز استفاده میشود.
دستگاه اندازه گیری فتوسنتز، توانایی اندازه گیری فتوسنتز گیاه و هم چنین میزان تبادل CO2 و تعیین میزان هدایت روزنه ها و دمای گیاه رادارد،
این دستگاه عموماً در آزمایشگاههای کشاورزی استفاده می شود.
البته این دستگاه قابل بردن به جنگل و مزرعه را نیز دارا می باشد.

سطح سنج برگ

سطح برگ ها يك پارامتر كليدي به منظور مطالعات فيزيولوژيكي گیاه می باشد،
با توجه به این موضوع یافتن مدل هاي سادهو در عین حال دقیق كه قادر باشند سطح برگ گياهان را بررسی کنند، اهمیت بسیاری دارند.

به دست اوردن اندازه مقاطعی که شکل هندسی منظمی دارند، بسیار ساده می باشد،
ولی برای اشکال نا منظم به همان میزان که برای اشکال منظم این مقوله ساده می باشد،
برای اشکال نامنظم پیچیده، دشوار ، زمانبر و با دقت پایین می باشد.
برگها نیز عموماً اشکال منظم و دقیقی ندارند، به همین منظور برای یافتن مقدار سطح برگ ها از سطح سنج برگ استفاده می کنیم.

نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

چهارده − سه =

اکسیژن مترپلاریمتری