biotek ELX 808

میکروپلیت | خرید میکروپلیت | فروش میکروپلیت

کمپانی Biotek  به عنوان طراح و سازنده و یکی از پیشگامان در زمینه  تجهیزات زیستی می باشد که در وینوسکی امریکا است دستگاه میکروپلیت ELX 808 از جمله تولیدات این شرکت بوده که در دهه اخیر بیشتر مورد توجه اکثر محققیقن و پژوهشگران قرار دارد. سیستم جذبی با 96 چاهک با سیستم شیکینگ خطی و قدرت خوانش از 380 تا 900 نانومتر از ویژگی های یرجسته این دستگاه می باشد .

توضیحات

میکروپلیت | خرید میکروپلیت | فروش میکروپلیت

الایزا ریدر  ساخت کمپانی Biotek امریکا

خرید میکروپلیت

مدل :ELX 808

الایزا ریدر چیست / خرید الایزا ریدر / فروش الایزا ریدر / همه چیز در باره الایرا ریدر / آشنایی کامل با انواع الایزا/ نماینده فروش الایزا

الایزا ریدر یا پلیت ریدر یا میکرو پلیت فتومتر یا الایزا خوانشگر  دستگاهی است که دارای  کاربرد های بیولوژیکی و فیزیکی و شیمیایی می باشد. از این دستگاه در شناسایی مواد مخدر drug discovery و اعتبار سنجی زیستی bioassay validationn و کارخانه های کنتر کیفیت و پژوهش های مربوط به دارویی و بیوتکنولوژی بهره گرفته می شود .همچنین از تکنیک الایزا برای حضور انتی بادی و انتی ژن های اختصاصی استفاده می شود

دستگاه الایزا ریدر یک نوع تخصصی از دستگا های اسپکتروفتومتری است. ولی طیف جذبی و یا خوانش در اسپکتروفتومتر ها مربوط به رنج وسیعی از طول موج ها می باشد که در الایزا این طیف بین ۳۴۰تا ۷۰۰ نانومتر می باشد.که نسبت به اسپکتروفتومتر ها محدود تر است .در این دستگاه شعاع نوری از چاهک های به قطر ۱-۴ میلی متر حاوی نمونه عبور کرده نور خروجی تقویت داده شده و توسط دتکتور جهت انالیز طیف نوری دریافت می شود .نمونه های مورد ازمایش می تواند از ۶ تا ۱۵۳۶ نمونه باشد که غالبا در آزمایشگاه ها از پلیت های ۸*۱۲ (۹۶) چاهک بصورت عمومی و در میکروپلیت های با ظرفیت بالا که   تعداد چاهک ها از ۳۸۴ تا ۱۵۳۶ است  استفاده می شود  برای کاهش در مصرف معرف ها و نمونه ها معمولا از پلیت های ۹۶ خانه استفاده می شود که در برخی از دستگا ه ها حتی تا ۳۸۴ خانه نیز می رسد. برای مقایسه های ستونی و انالیز های ردیفی پلیت های با چاهک های زیاد استفاده می شود .برای هر چاهک حجم نمونه مصرفی بین ۱۰ تا ۲۰۰ میکرولیتر است. مود های خوانش برای دستگاه الایزا ریدر بر پایه جذب و شدب فلورسانس و لومینانس و و فلورسانس قطبیده می باشد.

خرید میکروپلیت

http://acintergroup.com/media/wysiwyg/imgItem/img1.jpg

کاربرد تکنیکی غالب

خرید میکروپلیت

میکروپلیت ریدر برای خوانش نتایج الایزا و متعقبا در زمینه های ایمونولوژی و سرولوزی استفاده می شود .تایید حضور عوامل انتی بادی و انتی ژن در عوامل عفونی ، انتی بادی های اختصتاص واکشن و اتو انتی بادی ها می باشد

از دیگر کار برده ای گسترده :

 • ELISAS
 • سنجش های پروتئینی و تکثیر سلولی     Protein and CELL GROWTH assays
 • Protein:protein interactions واکنش های پروتئینی
 • Reporter assays
 •  کمیت های اسید های توکلئیک Nucleic acid quantitation
 •  پیوند های مولکولی Molecular interactions
 •  فعالیت های آنزیمی Enzyme activity
 • Cell toxicity, proliferation, and viability
 •  کمیت هایATP quantification
 • IMMUNOASSAYS
 • HIGH THROUGHPUT SCREENING of compounds and targets in drug discovery

برگرفته از ویکی پدیا

نویسنده مطلب : مهندس یوسفی

 

سایل لازم جهت انجام تکنیک الایزا

خرید میکروپلیت

جهت انجام آزمایش الایزا تجهیزات زیر مورد نیاز است :
۱)دستگاه الایزا ریدر (دستگاه میکروپلیت ریدر)
۲) میکروپلیت واشر ( شستشو دهنده چاهک ها )
۳) سیستم توزیع کننده مایع که در این مورد ممکن است از پیپت های چند کاناله استفاده شود
۴) انکوباتور

مراحل مکانیکی انجام تکنیک الایزا

یک تست الایزا به طور رایج شامل مراحل زیر است:
۱) شستشوی پلیت که می تواند با استفاده از میکروپلیت واشر انجام شود.
۲) استفاده از یک توزیع کننده مایعات (دیسپنسر) یا پیپت چند کاناله
۳) پلیت در انکوباتوری قرار داده می شود که دارای دمای کنترل شده بوده و واکنش ها در آن انجام می شوند.
بسته به نوع آزمایش ، مراحل ۱،۲ و ۳ ممکن است چندین بار تکرار شوند تا آن که معرف های اضافه شده واکنش ها را کامل کنند.
سرانجام ، وقتی تمام مراحل انکوباسیون کامل شد، پلیت به دستگاه الایزا ریدر  ( دستگاه میکروپلیت ریدر ) منتقل شده و سپس با قرائت جذب نوری نمونه ها نتیجه آنها مشخص می شود.

مراحل بیوشیمیایی تکنیک الایزا

خرید میکروپلیت

چاهک های موجود در پلیت با آنتی بادی ها و یا آنتی ژن های اختصاصی کد شده اند. نمونه ها، کنترل ها و استانداردها به چاهک ها اضافه شده و در دمای اتاق یا ۳۷ درجه سانتی گراد برای مدت زمان معینی و طبق دستورالعمل آزمایش انکوبه می شوند. در طول انکوباسیون ، بسته به حضور یا عدم حضور و مقدار آنتی ژن یا آنتی بادی موجود در نمونه ، آنتی ژن نمونه به آنتی بادی کد شده در سطح چاهک متصل شده و یا آنتی بادی موجود در نمونه به آنتی ژن موجود در سطح چاهک باند می شود.
پس از انکوباسیون ، با استفاده از دستگاه میکروپلیت واشر و یک بافر شستشو دهنده آنتی ژن ها یا آنتی بادی های آزاد ، شستشو داده شده برداشته می شوند. در مرحله بعد یک آنتی بادی ثانویه که به علت اتصال آنزیم به کونژوگر موسوم است به محیط افزوده می شود. پس از یک دوره زمانی انکوباسیون ثانویه عمل شستشو مجدداً صورت می پذیرد تا کونژوگه اضافی از محیط خارج گردد. در مرحله بعد به منظور ایجاد شدن یک تغییر رنگ ،سوبسترای آنزیم متصل به کونژوگه به محیط اضافه گشته و مجدداً پلیت برای مدت زمان مشخصی معمولاً در تاریکی انکوبه می شود تا آنزیم بر روی سوبسترا اثر نموده و تغییر رنگ متناسب با مقدار کونژوگه در محیط شکل گیرد. در مرحله نهانی با تغییرpH محیط به وسیله محلول توقف دهنده ، واکنش آنزیم و سوبسترا قطع گشته ، از تشدید رنگ ایجاد شده جلوگیری خواهد شد. این معرف عموماً یک اسید رقیق است.
در پایان ، پلیت بوسیله دستگاه الایزا ریدر خوانده می شود. از برخی چاهک ها جهت استانداردها و کنترل ها استفاده می شود. مراحل توصیف گشته در فوق عینا برای استانداردها و کنترل ها نیز انجام می شود . از استانداردها برای رسم منحنی غلظت در مقابل جذب نوری (ODD) استفاده گشته و سپس از روی آن خواه به روش دستی و خواه دستگاهی مقادیر ماده مورد نظر در نمونه ها و کنترل تعیین می گردد . در بعضی از روش ها که کیفی بوده و با مثبت و منفی گزارش می شوند از عدد Cut-off استفاده می شود.Cut-off عددی است که از روی OD استاندارد و طبق دستورالعمل کیت مصرفی محاسبه می گردد. در این دسته از روش ها تنها از یک استاندارد استفاده می شود OD بالاتر از Cut-off معمولا ًمثبت و کمتر از آن منفی گزارش خواهد شد.

خرید میکروپلیت

مطلب برگرفته ار ماهنامه مهندسی پزشکی

کمپانی Biotek  به عنوان طراح و سازنده و یکی از پیشگامان در زمینه  تجهیزات زیستی می باشد که در وینوسکی امریکا است دستگاه میکروپلیت ELX 808 از جمله تولیدات این شرکت بوده که در دهه اخیر بیشتر مورد توجه اکثر محققیقن و پژوهشگران قرار دارد. سیستم جذبی با ۹۶ چاهک با سیستم شیکینگ خطی و قدرت خوانش از ۳۸۰ تا ۹۰۰ نانومتر از ویژگی های یرجسته این دستگاه می باشد .

خرید میکروپلیت

مشخصات ELX 808

General
Detection modes Absorbance
Read methods End point, kinetic, linear scanning
Microplate types ۹۶-well plates
Temperature control ۴-Zone incubation to 50 °C
+۰٫۲ °C at 37 °C
Shaking Linear
Software Gen5 Reader Control Software
Gen5 Secure for 21 CFR Part 11 compliance (option)
Absorbance
Light source Tungsten halogen
Detector photodiode
Wavelength selection filters
Wavelength range ۳۸۰ to 900 nm
۳۴۰ to 900 nm (ELx808IU)
Dynamic range ۰ to 4.0 OD
Resolution ۰٫۰۰۱ OD
Pathlength correction no
Filter wheel capacity ۶ positions
Filters supplied ۴ filters (5 with UV option)
OD accuracy < 1% at 2.5 OD
< 2% at 3.5 OD
OD linearity <1% at 2.5 OD
OD repeatability < 0.5% at 2.5 OD
< 1.5% at 3.5 OD
Reading speed (kinetic) ۹۶ wells: 8 seconds
Physical Characteristics
Power ۱۰۰ – ۲۴۰ Volts AC. 50/60 Hz
Dimensions ۱۵٫۵″W x 16″D x 8.75″H
Weight ۳۰ lbs (13.6 kg)
Regulatory
Regulatory For In Vitro Diagnostic use. CE and TUV marked, RoHS Compliant.

Specifications are subject to change. Performance values represent the average observed factory test values.

جدول برگرفته از سایت Bio-TeKBio-TeK

 

خرید میکروپلیت

شرح کالا : الایزا ریدر فلورسانس با میکروپلیت ۹۶ خانه

با طول موج ۳۸۰ تا ۹۰۰نانومتر ،

Biotek امریکا

خرید میکروپلیت

1 دیدگاه برای میکروپلیت | خرید میکروپلیت | فروش میکروپلیت

 1. sarmadi moo2545

  من نظرم در مورد این دستگاه مثبته.تا دیگران چی باشه نظرشون

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × 4 =

termo nexusالایزاریدر